วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูศิริพร  ทาโม้  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิโลบล  แสนเภา  ประธานในพิธี

นำกล่าวคำถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระราชินี
รับชมการแสดงของนักเรียนชั้นอุนบาล ๑


อนุบาล ๒


อนุบาล ๓
การมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

รับชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


และบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันธ์ของคู่แม่ลูก

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

อาเซียนร่วมใจ...อาเซียนเรามาร่วมใจ

รับชมวีดีทัศน์ และการนำเสนอของพี่ๆ

รางวัลการประกวดวาดภาพในวันอาเซียน

วงประสานเสียงจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การให้โอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย